برسهای کاسه ای افشان

brush_kaseee_afshan.png
این نوع برس ها به علت افشان بودن تارهای سیم جهت تمیزکاری ، پرداخت کاری ، پلیسه گیری قطعات و رسوب زدایی سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.گروه صنعتی ایران رکورد (نیکلسون) اولین تولید کننده این مدل برس در کشور با کیفیت قابل رقابت با برسهای اروپایی می باشد.

Pack Qty

MAX RPM

Brass Wire 0.30mm Item NO

Stanless Steel  Wire 0.30mm Item  NO

Carbon Steel wire 0.3 0mm Item  NO

M

T

D

50

11000

AK 65 110 B1

AK 65 110 S1

AK 65 110 C1

M10 * 1.25

19

65

50

11000

AK 65 110 B2

AK 65 110 S2

AK 65 110 C2

M10 * 1.5

19

65

50

11000

AK 65 110 B3

AK 65 110 S3

AK 65 110 C3

M14 * 2.0

19

65

50

11000

AK 65 110 B4

AK 65 110 S4

AK 65 110 C4

WW 5/8

19

65

30

11000

AK 75 110 B1

AK 75 110 S1

AK 75 110 C1

M10 * 1.25

25

75

30

11000

AK 75 110 B2

AK 75 110 S2

AK 75 110 C2

M10 * 1.5

25

75

30

11000

AK 75 110 B3

AK 75 110 S3

AK 75 110 C3

M14 * 2.0

25

75

30

11000

AK 75 110 B4

AK 75 110 S4

AK 75 110 C4

WW 5/8

25

75

30

8500

AK 100 110 B1

AK 100 110 S1

AK 100 110 C1

M10 * 1.25

25

100

30

8500

AK 100 110 B2

AK 100 110 S2

AK 100 110 C2

M10 * 1.5

25

100

30

8500

AK 100 110 B3

AK 100 110 S3

AK 100 110 C3

M14 * 2.0

25

100

30

8500

AK 100 110 B4

AK 100 110 S4

AK 100 110 C4

WW 5/8

25

100

30

6500

AK 125 110 B1

AK 125 110 S1

AK 125 110 C1

M10 * 1.25

30

125

30

6500

AK 125 110 B2

AK 125 110 S2

AK 125 110 C2

M10 * 1.5

30

125

30

6500

AK 125 110 B3

AK 125 110 S3

AK 125 110 C3

M14 * 2.0

30

125

30

6500

AK 125 110 B4

AK 125 110 S4

AK 125 110 C4

WW 5/8

30

125

30

4500

AK 150 110 B1

AK 150 110 S1

AK 150 110 C1

M10 * 1.25

32

150

30

4500

AK 150 110 B2

AK 150 110 S2

AK 150 110 C2

M10 * 1.5

32

150

30

4500

AK 150 110 B3

AK 150 110 S3

AK 150 110 C3

M14 * 2.0

32

150

30

4500

AK 150 110 B4

AK 150 110 S4

AK 150 110 C4

WW 5/8

32

150

brush_kaseee_afshan_box.png

لینک های مفید

همکاران ما

آخرین اخبار

18 بهمن 1396
04 مهر 1394
04 مهر 1394

ما را دنبال کنید

© 2015 Iran Record Industrial Brushes Co. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search