برسهای دستی

hand_Brush.png
این نوع برس ها به صورت دستی و بدون استفاده از ماشین جهت  پاکسازی سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. گروه صنعتی ایران رکورد (نیکلسون) اولین تولید کننده این مدل برس در کشور با کیفیت قابل رقابت با برسهای اروپایی می باشد.

A

Pack Qty

Item NO

A

T

L

Wire Size mm

Fill Material

50

DM 110 C

140

25

265

0.30

Carbon Steel

50

DM 110 S

140

25

265

0.30

Stanless Steel

50

DM 110 B

140

25

265

0.30

Brass Wire

B

Pack Qty

Stanless Steel  Wire 0.30mm Item  NO

Carbon Steel Wire 0.30mm Item  NO

Rows

A

T

L

100

Dch 3 110 S

Dch 3 110 C

3

150

23

28

100

Dch 4 110 S

Dch 4 110 C

4

150

23

28

100

Dch 5 110 S

Dch 5 110 C

5

150

23

28

100

Dch 6 110 S

Dch 6 110 C

6

150

23

28

لینک های مفید

همکاران ما

آخرین اخبار

18 بهمن 1396
04 مهر 1394
04 مهر 1394

ما را دنبال کنید

© 2015 Iran Record Industrial Brushes Co. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search